Kurs na instruktora strzelectwa

Grupa Szkoleniowa 34U organizuje:

Kurs dla Instruktorów sportu, specjalność: strzelectwo sportowe, w zakresie strzelectwa obronnego i bojowego.

Kurs przeprowadzony będzie w Rzeszowie, (zajęcia na strzelnicy w okolicach Rzeszowa),
wspólnie z instruktorami z Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF w Toruniu.

Po ukończeniu kursu (i zdaniu egzaminu) kursanci otrzymują legitymację instruktora, którą wydaje Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu.
Do legitymacji dołączona będzie wkładka z informacją, że uczestnik kursu został dodatkowo przeszkolony w zakresie strzelectwa obronnego i bojowego.

Kurs planowany jest jako cztery weekendowe spotkania.
Wstępny terminarz kursu:

  1. 6-7 luty – zajęcia teoretyczne
  2. 20-21 luty – zajęcia teoretyczne
  3. 6-7 marzec – zajęcia na strzelnicy
  4. 13 marzec – egzamin na strzelnicy
  5. 14 marzec – egzamin teoretyczny

UWAGA:
W związku z niepewną sytuacją „covidową” terminy poszczególnych spotkań mogą ulec zmianie.

W kursie mogą wziąć udział osoby, które:

  1. Mają wykształcenie co najmniej średnie,
  2. Stan zdrowia nie dyskwalifikuje ich od udziału w zajęciach strzeleckich
    (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim).

Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na maila: kontakt@grupa34u.pl 
lub dzwoniąc na numer: 609 170  338