Kurs na instruktora strzelectwa

Grupa Szkoleniowa 34U organizuje:

Kurs dla Instruktorów sportu,
specjalność: strzelectwo sportowe,
w zakresie strzelectwa obronnego i bojowego.

Kurs przeprowadzony będzie w Boguchwale (zajęcia teoretyczne) i na strzelnicy w okolicach Rzeszowa (zajęcia praktyczne), wspólnie z instruktorami z Krajowego Ośrodka Metodyczno – Szkoleniowego TKKF w Toruniu.

Po ukończeniu kursu (i zdaniu egzaminu) kursanci otrzymują legitymację instruktora sportu ze specjalnością strzelectwa sportowego, którą wydaje Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu.
Do legitymacji dołączona będzie wkładka z informacją, że uczestnik kursu został dodatkowo przeszkolony w zakresie strzelectwa obronnego i bojowego.

Kurs planowany jest, jako cztery weekendowe spotkania.
Wstępny terminarz kursu:

  1. 18-19 marca 2023 – zajęcia teoretyczne
  2. 25-26 marca 2023 – zajęcia teoretyczne
  3. 22-23 kwietnia 2023 – zajęcia na strzelnicy
  4. 29 kwietnia 2023 – zajęcia na strzelnicy
  5. 30 kwietnia 2023 – egzamin teoretyczny i praktyczny

W kursie mogą wziąć udział osoby, które:

  1. Mają wykształcenie co najmniej średnie,
  2. Stan zdrowia nie dyskwalifikuje ich od udziału w zajęciach strzeleckich
    (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem lekarskim).

Dodatkowe informacje można otrzymać pisząc na maila: kontakt@grupa34u.pl 
lub dzwoniąc na numer: 609 170  338