Rezerwacja Laser Tag

Zapraszamy do dokonywania rezerwacji na
Gry Taktyczne LASER TAG 34U

W celu dokonania rezerwacji prosimy o wypełnienie formularza.

UWAGA
Wypełnienie i wysłanie niniejszego Formularza nie oznacza automatycznego dokonania rezerwacji.
Po otrzymaniu zgłoszenia będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie lub mailowo
w celu ustalenia terminu, miejsca i ceny gry.

Zespół Laser Tag 34U
Grupy Szkoleniowej 34U