Zapraszamy na szkolenia survivalowe.

Survival (czyli „sztuka przetrwania„) rozumiemy jako „aktywność skierowaną na gromadzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przetrwania w warunkach ekstremalnych” (Wikipedia).

Survival występuje w wielu odmianach, jednak można podzielić je na trzy główne:

  • Survival militarny – którego celem jest, podobnie jak w wojsku, nabycie umiejętności pozwalających na zachowanie sprawności i życia dla wykonania ustalonego zadania lub umiejętność przetrwanie w warunkach odizolowania (SERE).
  • Survival zielony –  którego celem jest nabycie umiejętności pozwalających na samowystarczalną egzystencję w warunkach przebywania poza cywilizacją. Istnieje tu duży związek z naturą. Ten rodzaj survivalu nastawiony jest silnie na rekreację, ale przygotowuje też do działań w warunkach zagrożeń podczas klęsk żywiołowych, katastrof komunikacyjnych, itp.
  • Survival miejski – którego celem jest samowystarczalność w warunkach metropolii, a więc szukania możliwości przetrwania w nieprzyjaznym środowisku społeczności miejskich.

Na naszych szkoleniach koncentrujemy się na survivalu militarnym i zielonym.
Organizujemy je dla osób na różnych poziomach zaawansowania.

Dla osób zainteresowanych proponujemy następujące szkolenia:

  • „Mały Odkrywca” – kurs dostosowany poziomem zaawansowania do dzieci i młodzieży młodszej
  • „Scout” – kurs na poziomie podstawowym
  • „Traper” – kurs na poziomie średnim
  • „Jaskiniowiec” – kurs na poziomie zaawansowanym

Scenariusz szkolenia możemy przygotować indywidualnie dla grup zorganizowanych.