Main Services

Wielozadaniowy teren do gier taktycznych i szkoleń militarnych

Gry taktyczne i szkolenia z wykorzystaniem systemu Laser-Tag

Szkolenia strzeleckie, strzelania rekreacyjne.